OPERAČNÍ ANALÝZA

Matematické modelování a operační výzkum

Formulace a vlastnosti úloh lineárního programování

Simplexová metoda pro známé počáteční řešení úlohy LP

Dvoufázová simplexová metoda

Dualita úloh lineárního programování a analýza citlivosti

Formulace a vlastnosti úloh nelineárního programování

Metody nelineárního programování

Celočíselné programování

Úlohy teorie grafů

Síťová analýza

Systémy hromadné obsluhy

Složité rozhodovací úlohy

Příklad na grafické řešení

Příklady úloh LP

Zadání úloh hromadné obsluhy

Zadání příkladů k zápočtu

Požadavky na zpracování semestrálního projektu

Požadavky k písemné zkoušce